Co to jest Dysfagia?

Dysfagia (dysphagia), słowo wywodzące się z języka greckiego zbudowane z dwu członów: dys – złe, trudne, zaburzone, phagien – jedzenie, połykanie.

W naukach medycznych termin ten używany jest w celu określenia zaburzeń jedzenia i/lub połykania.  Wnikliwa analiza międzynarodowego systemu diagnozy nozologicznej, tj. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, wykazała znaczenie terminu dysfagia. Zgodnie z ICD-10, dysfagia (R-13) to objaw, związany z jedną z cech chorobowych układu: nerwowego, krążenia, oddechowego, trawiennego, chorób skóry i tkanki podskórnej, układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,   wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych, urazów i zatruć.

Dysfagia, jako objaw innych jednostek chorobowych, może prowadzić do zaburzeń nawodnienia i niedożywienia oraz związanych z tym nieprawidłowych wyników badań klinicznych i/lub laboratoryjnych.

Osoba z dysfagią ma problem z przyjęciem pokarmu, utrzymaniem go w jamie ustnej, uformowaniem w kęs pokarmowy,  tzw. „bolus”, przetransportowaniem pokarmu w tył jamy ustnej do jamy gardłowej i dalej poprzez przełyk do żołądka. Problemy z połykaniem mogą dotyczyć jednego lub kilku z wymienionych wyżej odcinków drogi pokarmowej.

Nieprawidłowe przyjmowanie, modyfikowanie i połykanie pokarmów, koniecznych do prawidłowego rozwoju czy też funkcjonowania organizmu, może wystąpić w każdym przedziale wiekowym.

Dysfagię rozpatruje się inaczej w pediartii i inaczej w geriatrii. Często inne jednostki chorobowe stanowią przyczynę nieprawidłowości żywieniowych. Ważną kwestią jest wiek pacjenta względem gotowości rozwojowej do przyjęcia i połknięcia pokarmu.

 
Opis ryciny:
Obszary w których może wystąpić dysfagia
0- faza wstępna (behawioralna); 1- faza ustna przygotowawcza; 2- faza ustna właściwa; 3- faza gardłowa; 4- faza przełykowa 
 
                                     

 

Uwaga

trwa przebudowa strony, ale oczywiście zapraszam na moją stronę FB #DysfagiaPl tam szybciej pojawiają się nowości 

co nowego w EAT-MED:

1. Dział neurologopedia

2. Dział psychodietetyka

3. Dział emisja głosu

4. Recenzje - analiDział za i ocena produktu

5. Podrozdział rehabilitacji post-Covid-19

6. Podrozdział zamawiania konsultacji neurologopedycznej i psychodietetycznej on-line

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms