02.07 Rodzaje podniebień - wpływ budowy na proces karmienia, jedzenia, połykania i postawy ciała

Aktualności » 02.07 Rodzaje podniebień - wpływ budowy na proces karmienia, jedzenia, połykania i postawy ciała

Podniebienie współczesnego człowieka jest bardzo zróżnicowane pod względem kształtu. Morfologia podniebienia ludzkiego podlega analizie logopedycznej w standardowym badaniu umiejętności jedzenia – ssania, obróbki pokarmu przed transportem do części gardłowej oraz połykania.

Podniebienie analizujemy w kontekście identyfikacji głębokości i kształtu sklepienia oraz szerokości i kształtu łuku. Relacje sklepienia do łuku mają znaczący wpływ na sposób pobierania, transportowania i połykania pokarmu. Zmiany morfometryczne mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić nabywanie kompetencji żywieniowych. Wiedza na temat rodzajów podniebień, sposób ich analizy oraz dobór podajników, jak i analiza fizjologii jedzenia jest tematem niniejszego kursu. Skupię się na nazewnictwie łuków i sklepień - składowych podniebienia. Omówię szczegółowo wszystkie rodzaje podniebień oraz ich wpływ na proces karmienia, połykania i postawę ciała. Przeanalizuję schemat pobierania pokarmu z brodawki sutkowej i ze smoczków przy różnych kształtach podniebieńTreści szkolenia są tak dobrane aby przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i moją wieloletnią praktykę diagnosty i  terapeuty karmienia.

Zainteresowane kursem osoby, zapraszam do wpisywania się na listę chętnych. 

dysfagia@op.pl

Kurs umiejętności zawodowych z zakresu analizy rodzajów podniebień odbędzie się w sobotę 02.07.2022r. 

Koszt szkolenia online 950PLN start godz. 10.00/ zakończenie 16.00.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapisy dysfagia@op.pl