23.04 Spotkanie szkoleniowe

Aktualności » 23.04 Spotkanie szkoleniowe

23 kwietnia o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe "Dziecko z zaburzeniami karmienia, jedzenia i połykania w żłobku, przedszkolu i szkole". 

Tym razem poruszę temat żywienia zbiorowego w takich placówkach jak: żłobek, przedszkole i szkoła (oczywiście uwzględnię oddziały czy ośrodki do których uczęszczają dzieci zdrowe i z niepełnosprawnościami motorycznymi, sensorycznymi, żywionymi mieszanie lub alternatywnie).

Problem żywienia zbiorowego jest ważki. Ciągle otwarty z uwagi na brak jednolitego aktu prawnego, pozwalającego na właściwą pielęgnację – żywienie dziecka zagrożonego niedożywieniem lub niedożywionego z różnych powodów.

Dlatego My - Terapeuci, Rodzice, Nauczyciele, Pomoce i Dyrekcja powinniśmy wspólnie działać dla dobra podopiecznego. Z praktyki własnej widzę różne starania.  Nie każdy ma wiedzę, chęci, czas. Nie każdy chce współpracować. Każdy ma również prawo do własnej pracy i działań terapeutycznych. Jednak, są pewne kwestie, które nie podlegają dyskusji i na te kluczowe punkty chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Dostrzeżenie ich oraz zmiana nawyków postępowania, oparta na wiedzy i chęci zrozumienia może znacznie poprawić jakość życia i pobytu młodego człowieka w placówce/ośrodku.

Spotkanie szkoleniowe przeznaczone jest przede wszystkim dla czynnych terapeutów karmienia, pracowników: nauczycieli/wychowawców, pomocy, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz n-l wspomagających.

‼ Do wszystkich osób zainteresowanych spotkaniem szkoleniowym. Zachęcam do umieszczania pod postem strony FB #DysfagiaPL zdjęć 📷 🍽 🥣 ☕️ posiłków żłobkowych, przedszkolnych oraz szkolnych oraz pomieszczeń w których spożywają dzieci posiłki. Wszystkie nadesłane zdjęcia 📷 zostaną omówione. Liczę na zaangażowanie uczestników szpotkania (logopedów, nauczycieli, opiekunów i innych osób).

Każdy uczestnik z tego spotkania otrzyma ZAŚWIADCZENIE na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ➡️ (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Prośbę o wydanie ZAŚWIADCZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES e-mail: dysfagia@op.pl

Forma spotkania 💻online. Zapisy📨: Messenger lub e-mail DYSFAGIA@OP.PL

Płatność 250 PLN BLIK na nr tel. 606-608-958 lub w formie tradycyjnej - przelew. Dane do przelewu Tytułem: ŻPSz

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia