Co rodzic/opiekun/personel medyczny/wychowawca/niania powinien wiedzieć o karmieniu, jedzeniu połykaniu produktów spożywczych?

EAT-MED  » Co rodzic/opiekun/personel medyczny/wychowawca/niania powinien wiedzieć o karmieniu, jedzeniu połykaniu produktów spożywczych?

  1. Jedzenie to umiejętność, którą nabywa dziecko wraz z rozwojem 
  2. Jeżeli ktokolwiek zauważył nieprawidłowości w przyjmowaniu przez dziecko pokarmu powinien niezwłocznie zasięgnąć opinii specjalisty ds. karmienia
  3. Na podstawie analizy procesu karmienia/jedzenia można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących stanów chorobowych
  4. Zdrowy człowiek, niezależnie od wieku przyjmuje pokarm (np. obiad) w czasie ok. 20 minut. Karmienie/jedzenie trwające 40 minut wskazuje na nieprawidłowość, którą należy wnikliwie zaobserwować, zdiagnozować i wyeliminować
  5. Dziecko nie wyrasta z problemów żywieniowych. Niezdiagnozowany i niewyeliminowany problem pozostaje na całe życie
  6. Jedzenie jest przyjemną chwilą. Jeżeli osoba karmiąca/jedząca odczuwa stres przy podawaniu/spożywaniu posiłku jest to nieprawidłowość, która powinna podlegać konsultacji ze specjalistą ds. karmienia/jedzenia
  7. Dysfagia.pl jest jedyną placówką kształcącą osoby dorosłe (najczęściej logopedów) na specjalistów w temacie diagnozy i terapii zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci
  8. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne zasięgane u osób zajmujących się problemem zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania powinny zostać opisane w formie elektronicznej/papierowej i opatrzone podpisem. Opis diagnostyczno-terapeutyczny jest dokumentem, który stanowi ważny element w opiece medycznej (leczeniu żywieniowym) nad dzieckiem z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju lub ze stwierdzoną niepłnosprawnością.
  9. Ponieważ sposób podawania pokarmu/jedzenia produktu spożywczego oraz sposób dostosowania tego produktu może ułatwić lub utrudnić proces karmienia, specjalista ds karmienia powinien sporządzić wytyczne, jak należy przygotowywać  pokarm oraz jak organizować środowisko w porze karmienia, by dziecko mogło w sposób bezpieczny i odżywczy zjeść. 
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms