Diagnostyka zaburzeń ssania z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego języka - USG ssania w EAT-MED Dr Szmaj

Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania » Diagnostyka zaburzeń ssania z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego języka - USG ssania w EAT-MED Dr Szmaj

Diagnostyczne obrazowanie ultrasonograficzne jest od kilkudziesięciu lat powszechnym narzędziem w praktyce lekarskiej. Zapewnia bezpieczną i skuteczną metodę obrazowania struktur znajdujących się wewnątrz ciała. Ostatnio w logopedii nastąpił wzrost wykorzystania technologii ultradźwiękowej do wizualizacji kształtu i ruchów języka podczas jedzenia (picia/ssania) oraz mowy (artykulacji) w czasie rzeczywistym.

Obrazowanie ssania oraz dźwięków artykułowanych u dzieci  znacznie poszerza naszą wiedzę na temat sposobu ssania czy wytwarzania głosek językowych.

Obrazy ultrasonograficzne wykorzystujemy do tzw. modeli poglądowych, tj. prawidłowych wzorców ruchu języka, aby zaprezentować prawidłową konfigurację języka dla ssania z piersi czy z butelki lub prawidłową konfigurację języka dla dźwięków mowy.

Ponadto, USG języka wykonujemy w diagnostyce zaburzeń połykania ustno-gardłowego (dysfagii ustno-gardłowej). W ten sposób można zaobserwować nie tylko nieprawidłowy schemat ssania (zdezorganizowany lub dysfunkcyjny), ale również zidentyfikować rodzaj podniebienia, czy zbadać wpływ wędzidełka języka na funkcję/dysfunkcję ssania.

Warto wspomnieć, że ultrasonografia w przeciwieństwie do innych metod diagnostycznego obrazowania zaburzeń połykania np. wideofluoroskopii, jest nieinwazyjna, tj. nie naraża się dziecka na promieniowanie, nie trzeba jechać do szpitala gdzie istnieje ryzyko "złapania infekcji". Fiberoendoskopia z kolei nie pokaże nam transferu pokarmu z jamy ustnej do gardłowej. Zatem, zaletą ultrasonografi w diagnozie zaburzeń połykania w części ustnej jest: brak promieniowania, nieinwazyjna procedura badania, możliwość wykorzystania w diagnozie naturalnego pokarmu a nie np. papki barytowej lub innego środka kontrastującego. Oczywiście ultrasonografia nie ma na celu zastąpienia badań wideofluoroskopii czy fiberoendoskopii ona raczej stanowi metodę/narzędzie szybkiego i nieinwazyjnego badania dziecka z zaburzeniam ssania i połykania.

W Poradni Karmienia EAT-MED Dr Szmaj wykonywane jest badanie ultrasonograficzne standardowo u każdego dziecka tak, aby na drodze wizualnej profilaktyki czy interwencji biofedback zdiagnozować zaburzenie ssania, pobierania płynu, połykania, i zidentyfikować przyczynę motoryczną lub anatomiczną tej nieprawidłowości.

U dzieci starszych w diagnozie i terapii obrazy USG języka wykorzystujemy dla odróżnienia lepszej i gorszej produkcji dźwięków. W terapii uczestniczą dzieci w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i szkolnym. Terapia odbywa się na zasadzie biofeedbacku tj. drogą sensoryczno-motorycznego ustanowienia efektywnych nawyków artykulacyjnych.

W EAT-MED Poradnia Karmienia Dr Szmaj diagnozowane są dzieci metodą USG

  • z trudnościami karmienia piersią
  • z trudnościami karmienia z butelki
  • z trudnościami akceptacji piersi lub butelki
  • z krótkim wędzidełkiem, aby sprawdzić biomechanikę języka zanim zostanie podjęta decyzja o plastyce wędzidełka
  • z zaburzeniami i chorobami utrudniającymi karmienie doustne, czyniąc je mało efektywnym np. dzieci z tracheostomią, z refluksem żołądkowo-przełykowym, z wadami rozwojowymi serca, z SMA...
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms