Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

https://www.znanylekarz.pl/

EATMED świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci w wieku od pierwszego dnia po narodzeniu do wieku szkolnego.

Diagnozą i wsparciem terapeutycznym obejmuje również osoby niepełnosprawne fizycznie i psychicznie. 

Podopieczni EATMED to  pacjenci szpitalni, domowi w tym hospicyjni, przedszkolni, szkolni również z ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.

Co rodzic/opiekun/personel medyczny/wychowawca/niania powinni wiedzieć o karmieniu, jedzeniu połykaniu produktów spożywczych?

 1. Jedzenie to umiejętność, którą nabywa dziecko wraz z rozwojem 
 2. Jeżeli ktokolwiek zauważył nieprawidłowości w przyjmowaniu przez dziecko pokarmu powinien niezwłocznie zasięgnąć opinii specjalisty ds. karmienia
 3. Na podstawie analizy procesu karmienia/jedzenia można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących stanów chorobowych
 4. Zdrowy człowiek, niezależnie od wieku przyjmuje pokarm (np. obiad) w czasie ok. 20 minut. Karmienie/jedzenie trwające 40 minut wskazuje na nieprawidłowość, którą należy wnikliwie zaobserwować, zdiagnozować i wyeliminować
 5. Dziecko nie wyrasta z problemów żywieniowych. Niezdiagnozowany i niewyeliminowany problem pozostaje na całe życie
 6. Jedzenie jest przyjemną chwilą. Jeżeli osoba karmiąca/jedząca odczuwa stres przy podawaniu/spożywaniu posiłku jest to nieprawidłowość, która powinna podlegać konsultacji ze specjalistą ds. karmienia/jedzenia
 7. Dysfagia.pl jest jedyną placówką kształcącą osoby dorosłe (najczęściej logopedów) na specjalistów w temacie diagnozy i terapii zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci
 8. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne zasięgane u osób zajmujących się problemem zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania powinny zostać opisane w formie elektronicznej/papierowej i opatrzone podpisem. Opis diagnostyczno-terapeutyczny jest dokumentem, który stanowi ważny element w opiece medycznej (leczeniu żywieniowym) nad dzieckiem z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju lub ze stwierdzoną nipełnosprawnością.
 9. Ponieważ sposób podawania pokarmu/jedzenia produktu spożywczego oraz sposób dostosowania tego produktu może ułatwić lub utrudnić proces karmienia specjalista ds karmienia powinien sporządzić wytyczne, jak należy przygotowywać  pokarm oraz jak organizwoać środowisko w porze karmienia, by dziecko mogło w sposób bezpieczny i odżywczy zjeść. Brak wytycznych stanowi o niekompletości diagnozy i terapii.
 10. Terapia integracji sensorycznej SI w przypadku dziecka z zaburzeniem karmienia/jedzenia/połykania bez oceny logopedy ds. żywienia jest działaniem nieprawidłowym. Sensoryka osób z zaburzeniami jedzenia będzie zaburzona tak długo, jak będzie trwał problem umiejętności motorycznej. Nie na odwrót.

 

Diagnoza w EATMED  - na czym polega.

Do zdiagnozowania dziecka potrzebne są:

 • Nagrania filmowe procesu karmienia/jedzenia trwające do 2 min.  Do sporządzenia profilu dziecka należy dostarczyć pocztą e-mail wgrane filmy na dysk zewnętrzny (np. Dropbox). Na filmach warto pokazać dziecko w typowych dla niego porach karmienia. Posiłki powinny być dziecku znane, czyli to co je i pije na co dzień. Jeżeli dziecko nie przyjmuje żadnych posiłków drogą doustną należy zaznaczyć to w ankiecie, którą rodzic otrzyma dorga e-mail.
 • Po otrzymaniu nagrań filmowych sporządzam opis diagnostyczny w którym znajdują się wyszczególnione nieprawidłowości karmienia/jedzenia, zaistniałe dysfunkcje umiejętności motorycznej, które są przyczyną nieprawidłowości. Ponadto określam cele krótkoterminowe w procesie wspomagania żywieniowego (co należy przy kolejnym karmieniu zmienić lub zmodyfikować) oraz jaki jest cel długoterminowy (terapeutyczy i edukacyjny). Rodzic/opiekun otrzymuje wskazówki jak ćwiczyć/uczyć/wspomagać karmienie/jedzenie oraz jakie i gdzie zakupić specjalistyczne narzędzia do nauki karmienia. W razie potrzeby uzyskuje informacje dotyczące zmiany narzędzi do karmienia, modyfikacji konsystencji pokarmu, zmiany siedziska itp. Ostatnim działaniem może być skierowanie na konsultację medyczną do lekarzy o specjalności otolaryngolog, gastroenterolog, neurolog, kardiolog, pulmonolog i inni. Jednak sporządzony opis diagnostyczny już nie ulega zmianom a jedynie cele długoterminowe będą modyfikowane w procesie ewaluacji.
 • Diagnozuję na terenie całej Polski z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Sprawdź co piszą o mnie inni rodzice

 

 

http://www.dysfagia.pl/?konsultacje-diagnostyczne,27

 

Copyright © 2014 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms