dr Szmaj

Dr n. o zdr. Marta Szmaj - Od 13 lat analizuje, bada, teoretyzuje i rozwiązuje problemy zaburzeń karmienia/jedzenia i połykania. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie dysfagii u dzieci (jedyna taka praca w Polsce), uzyskując stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu. W pracy zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami karmienia, jedzenia i połykania. Nieustannie śledząc światowe nowości diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące dysfagii z przyjemnością przekazuje zdobytą wiedzę i doświadczenie studentom logopedii oraz praktykującym logopedom, którzy poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych dla swoich pacjentów.
Od roku 2009 współpracuje z Katedrą Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako wykładowca na kierunku wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka uczy, jak prowadzić logopedyczną diagnozę i terapię małego pacjenta z obciążonym wywiadem okołoporodowym, u którego występuje objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania (dysfagii). 
Współpracuje z ośrodkami szkolno-wychowawczymi na terenie całej Polski, doskonaląc umiejętności zawodowe logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów i innych w zakresie identyfikacji zaburzeń żywienia, ryzyka niedożywienia oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych dysfagii.
W roku 2012 założyła Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii (CSDiTD) w Gdańsku Kowalach. W 2015 roku CSDiTD przekształciła w Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii, która jest jedynym ośrodkiem w Polsce spełniającym wymagania kształcenia ustawicznego (tj. posiada kadrę dydaktyczną z udokumentowanymi kwalifikacjami do kształcenia w zakresie dysfagii). Kształcenie w Placówce odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i z wykorzystaniem technik i narzędzi do kształcenia na odległość (e-learning). Od 2015 roku, jako wykładowca/gość uczestniczy w corocznej konferencji dotyczącej rehabilitacji dzieci, organizowanej przez Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
W 2016 roku przeszkoliła personel i rodziców oraz objęła superwizją Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Efektem tych działań będzie obszerna publikacja, ukazująca sukcesy i porażki działań wspierających żywienie osób niepełnosprawnych w Polsce.
 
Dr Marta Szmaj prowadzi prywatną praktykę oraz poradnictwo dla rodziców i terapeutów w gabinecie "Chatka Niejadka". Dzięki narzędziom informacyjno-komunikacyjnym diagnozą, terapią i wsparciem obejmuje rodziców z obszaru całej Polski.
W ramach konsultacji/spotkań ocenia karmienie doustne oraz umiejętność funkcjonalną przyjmowanego produktu spożywczego względem wieku rozwojowego. Sporządza opis diagnostyczny oraz plan terapeutyczny. Wspiera szczególnie pacjentów, u których podejrzewa ryzyko aspiracji treści pokarmowej do układu oddechowego, tj. pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wcześniaków, dzieci z wadami anatomicznymi krtani, rozszczepem podniebienia oraz dzieci, u których występują problemy z połykaniem niewiadomego pochodzenia. Swymi działaniami zapobiega niedożywieniu, informuje o metodach leczenia niedożywienia, wynikającego z zaburzonej sprawności ustno-motorycznej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Prowadzi również procedurę przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na całkowite żywienie drogą doustną.
Dostarczenie odpowiedniej podaży pokarmu w sposób najbardziej bezpieczny dla pacjenta oraz rozwój funkcjonalnych umiejętności pokarmowych jest jej nadrzędnym celem diagnostyczno-terapeutycznym.
 
Rodzic po konsultacji diagnostyczno-terapeutycznej otrzymuje kompletną wiedzę na temat:
  • etapu rozwoju jedzenia swojego dziecka,
  • możliwości żywieniowych w czasie teraźniejszym i przyszłym
  • planu terapii
Ponadto, rodzic wie jakie narzędzia należy zastosować, aby ułatwić i nauczyć sprawnego i odżywczego jedzenia (pobierania, żucia, transportowania i połykania pokarmu). Wie, co i jak ma ćwiczyć, aby powtarzać i utrwalać prawidłowe schematy pokarmowe u dziecka.
Wszystkie działania diagnostyczne i terapeutyczne są przemyślane, dostosowane indywidualnie do dziecka. Rodzic na każdym etapie terapii jest informowany o osiągnięciach dziecka i planach leczniczych na przyszłość. Dr Szmaj dokonuje ewaluacji po każdym okresie pracy po to, aby uniknąć niepowodzeń edukacyjnych i lęków zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica.
 
Copyright © 2014 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms