Dwa terminy do wyboru: 28-29.05 lub 30-31.05 Kurs umiejętności zawodowych

Aktualności » Dwa terminy do wyboru: 28-29.05 lub 30-31.05 Kurs umiejętności zawodowych

Uczestnicząc w kursie uzyskujesz lub uzupełniasz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
KURS DLA LOGOPEDÓW I NEUROLOGOPEDÓW terapeutów karmienia mający na celu uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji - w zakresie terapii karmienia zgodnie z rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dwa terminy do wyboru: 28-29.05 lub 30-31.05 Kurs umiejętności zawodowych

 Kurs online. Cena 850 PLN.
start godz. 17.00 sobota-niedziela
koniec godz. 20.00 sobota-niedziela
Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszam do kontaktu e-mail:dysfagia@op.pl
Wpłata na konto mBank 50 1140 2004 0000 3202 3937 8584 z dopiskiem SU1 Dane szczegółowe do przelewu  w zakładce kontakt
PROSZĘ POBRAĆ FRMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI W CELU WYDANIA ZAŚWIADCZENIA, UZUPEŁNIĆ I WYSŁAĆ NA E-MAIL
 
-   formularz zgłoszenia proszę uzupełnij i prześlij na adres e-mail: dysfagia@op.pl 
-   fakturę wysyłam na podany adres w formularzu zgłoszenia
-   link do kursu udostępniony zostanie na podany e-mail w formularzu zgłoszenia
-   materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wysyłam na podany adres w formularzu; materiały szkoleniowe  uczestnik kursu otrzymuje jeszcze przed szkoleniem w celu zaznajomienia się z treścią prezentowanych ćwiczeń z zastosowaniem narzędzi logopedycznych oraz akcesoriów (narzędzi) do pojenia i karmienia. 

                                                                                                                  

Plan szkolenia - omawiane i recenzowane zagadnienia

Spis omawianych i recenzowanych treści materiału dydaktycznego który otrzymuje uczestnik kursu

NARZĘDZIA TERAPEUTYCZNE I AKCESORIA DO KARMIENIA 

1.       CZAS POSIŁKU

1.1.      Gotowość karmienia/jedzenia

•           Czym jest karmienie

•           Czym jest żywienie

•           Sposoby podaży pokarmu

1.2.      Połykanie - transport produktów spożywczych

•           Etapy połykania - transportu produktów spożywczych

•           Pozycja języka podczas połykania

•           Pozycja żuchwy podczas połykania

•           Ćwiczenia połykania

1.3.      Pora karmienia

1.4.      Pozycja ciała i wybór siedziska

2.       MODULACJA TWARZY

2.1.      Organizacja ruchowa policzków

•           Praca z policzkami wiotkimi

•           Praca z policzkami spastycznymi

2.2.      Organizacja ruchowa ust

•           Modulacja ust - technika 1

•           Modulacja ust - technika 2

2.3.      Organizacja ruchowa języka

•           Praca z językiem wiotkim

•           Praca z językiem spastycznym

•           Lateralizacja języka

2.4.      Organizacja ruchowa żuchwy

•           Stabilizacja żuchwy względem górnej szczęki

•           Stabilizacja żuchwy - wzmocnienie ruchów szczęki podczas gryzienia i żucia

•           Wsparcie podbródka - kontrola szczęki

3. PREZENTACJA JEDZENIA

3.1.      Pokarmy wzmacniające umiejętność gryzienia i żucia

•           Koncentracja oraz gotowość słuchowa

•           Produkty spożywcze do gryzienia i żucia

3.2.      Pokarmy wzmacniające umiejętność jedzenia - lateralizacja języka

3.3.      Gryzienie i żucie a lateralizacja języka

3.4.      Pokarmy wzmacniające umiejętność jedzenia - gotowość wzrokowa

•           Etap 1 - wzmocnienie wzrokowe i słuchowe

•           Etap 2 - wzmocnienie smakowe oraz termiczne

•           Smaki służące pobudzeniu i utrzymaniu zainteresowania posiłkiem

•           Napoje dostarczające energii

3.5.      Dodatkowe produkty aktywizujące czynności ruchowe jamy ustnej

 

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms