Dysfagia w świetle zaburzeń żywienia i karmienia - terminologia

Aktualności » Świat dysfagii - publikacje/materiały szkoleniowe » Dysfagia w świetle zaburzeń żywienia i karmienia - terminologia

Występowanie dysfagii u noworodków nie jest tak dobrze zbadane, jak u osób starszych. Niemniej jednak, liczba noworodków z zaburzeniami karmienia i połykania wzrasta i szacowana jest na 25-45%, wśród prawidłowo rozwijających się dzieci i aż 80% dzieci z nieprawidłowym rozwojem.
W Polsce, co roku rodzi się ponad 300 tys. dzieci, z czego 5,5% to dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 g. Około 0,46% dzieci rodzi się ze skrajnie niską masą urodzeniową, poniżej 1 kg. Współczynnik urodzeń przed ukończeniem 37.Tygodnia ciąży wynosi 6,7%.
Zwiększone ryzyko dysfagii będzie występować w grupie noworodków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży z niską lub bardzo niską masą urodzeniową oraz u dzieci z chorobami układu krążenia, układu oddechowego czy schorzeniami neurologicznymi.
Wielowymiarowy charakter dysfagii u noworodków wynika zwykle z wielu przyczyn. Powodem zaburzeń karmienia i/lub połykania są nie tylko zaburzenia psychospołeczne, zaburzone odruchy połykania, dysfunkcje nerwowo-mięśniowe, metaboliczne oraz organiczne.
Z uwagi na złożoność patomechanizmu dysfagii w okresie noworodkowym, niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, a w tym interakcji osób, przedmiotów oraz zdarzeń, których dziecko doświadczyło, zaburzenia karmienia i/lub połykania ujęto nie tylko jako osobną jednostkę chorobową, ale również wyznaczono dla niej różną terminologię.
 
....c.d wkrótce na platformie
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms