Metody i narzędzia ułatwiające połykanie tabletek

Aktualności » Metody i narzędzia ułatwiające połykanie tabletek

Eat-Med Dr Szmaj w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej prowadzi ocenę i trening połykania granulek, tabletek, kapsułek. Ocenie gotowości połykania drażetek, tabletek, kapsułek podlega pacjent w wieku od 2 lat. Eat-Med obejmuje treningiem przede wszystkim dzieci zdrowe oraz z zaburzeniami autystycznymi, zespołem Aspergera, ADHD, ADD, behawioralnymi i innymi.
Czas trwania treningu wynosi 14 dni. Dziecko uczone jest 5 technik połykania. Wielkość połykanej "pastylki" uzależniona jest od wieku dziecka, umiejętności ustno-motorycznej, świadomości ciała i rozwoju intelektualnego. W przypadku dzieci poniżej 2 roku życia EAT-MED Dr Szmaj wspiera rodziców w podaży leków o konsystencji płynnej.
 
Trening przyjmowania leków obejmuje również osoby dorosłe z chorobą Alzheimera, Parkinsona, ALS (stwardnienie zanikowe boczne), stwardnienie rozsiane, pląsawica Huntingtona, Zespół Sjögrena, SMA (rdzeniowy zanik mięśni) oraz osoby w wieku senioralnym.
Każdy trening połykania poprzedzony jest wywiadem oraz testem umiejętności połykania w celu wykluczenia lub określenia stopnia dysfagii.
 
Do badań oraz treningu połykania leków w postaci płynnej, granulek, tabletek, kapsułek EAT-MED wykorzystuje m.in:  
  1. specjalistyczne aplikatory strzykawkowe
  2. butelkę z dzióbkiem (jak do wody mineralnej)
  3. specjalistyczny kubek do tabletek np. Oralflo Pill Swallowing Cup 
  4. specjalistyczną słomkę do tabletek Medi-Straw

W ofercie rynkowej dostępne są wody smakowe w sprayu oraz lubrykaty żelowe.
Działanie lubrykatów oraz spayów w przypadku osób z dysfagią (zaburzeniami tranzytu w części ustnej, gardłowej, przełykowej) nie jest potwierdzone wiarygodnymi wynikami badań.
Przeszukano bazy danych PubMed, CINAHL, Embase i Google Scholar stosując różne kombinacje, słowa kluczowe, w tym podawanie leków, doustne formy podania leków, problemy z połykaniem, interwencja lub inne podobne terminy w oparciu o zdefiniowany tezaurus każdej bazy danych. Przeprowadzono również uzupełniające wyszukiwanie list referencyjnych i śledzenie cytowań w celu odnalezienia potencjalnych artykułów, które mogły zostać pominięte w początkowym wyszukiwaniu. Wszystkie artykuły zostały zaimportowane do oprogramowania do zarządzania bibliografią, a następnie sklasyfikowane na podstawie tematu. Artykuły zostały uwzględnione bez ograniczenia terminu publikacji, ponieważ przegląd miał na celu wykrycie wszystkich możliwych strategii stosowanych w leczeniu lekami w trudnościach z połykaniem. Wyniki pokazały jakie są dostępne metody połykania tabletek i które z nich zostały przebadane wobec pacjentów z dysfagią.
Znamy działanie kubków, słomek i śliskich plastrów powlekających tabletkę. Brak natomiast badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lubrykatów oraz sprayów w grupie pacjentów z dysfagią.
 
Osoba u której występują zaburzenia połykania i przyjmuje lek z wodą, lubrykatem lub sprayem może być narażona na nieprawidłowości ze strony układu oddechowego czy pokarmowego.
Lekarze oraz farmaceuci powini przeprowadzić TEST POŁYKANIA lub skierować pacjenta do EAT-MED Dr Szmaj.
Mimo, iż dostępne na rynku "wspomagacze" są środkami bez recepty, producenci przed ich spożyciem, wskazują potrzebę konsultacji ze specjalistą.
Nieprawidłowe połknięcie leku przez osoby dorosłe lub dzieci z dysfagią może zwiększyć ich zachorowalność.
Jeden z producentów lubrykatu GLOUP podaje, że 40% osób z problemami w przyjmowaniu leków (medication intake problems - M.I.P.) to dzieci lub osoby starsze, ale te 40% M.I.P. dotyczy populacji zdrowej i bez zaburzeń, jedynie odczuwające emocjonalny dyskomfort podczas połykania. To sugeruje, że produkt GLOUP kierowany jest właśnie do osób zdrowych i bez zaburzeń dysfagicznych (Crino, Manrique-Torres i inni, oraz ulotka producenta).
 
1. Brak badań klinicznych w grupie pacjentów z dysfagią, przyjmujących GLOUP lub spary (Forough, Lau i inni)
2. Wyniki badań: tabletka umieszczona w GLOUP "wypada" z żelu - dlatego nie powinna być stosowana u osób z dysfagią; potrzebne są dalsze badania (Manrique, Lee i inni)
czytaj więcej w artykule na str. 31  https://www.gloup.eu/files/optimising-medicine.pdf 
https://propartner.se/wp-content/uploads/2016/05/APSA-abstract-Lucia-Crino-13.09.15-STEADMAN-8.pdf

                       

Z uwagi na trudności w połykaniu stałych doustnych postaci leków w populacji ogólnej, modyfikację konsystencji leku, tj. dzielenie, rozkruszanie, miażdżenie oraz nieprzestrzeganie przyjmowania zalecanych dawek, środowisko medyczne oraz Harvard Medical School zaleca trening przyjmowania/połykania leków w postaci stałej (kapsułek, tabletek, drażetek) przy użyciu wiarygodnych (przebadanych klinicznie) metod i technik połykania.

Najlepiej połykać leki bez jej modyfikacji, popijając wodą. Należy również zwrócić uwagę na opis producenta leku - często producent wskazuje, aby lek przyjmować właśnie z pokarmem.

 

Dysfagia.pl nie rekomenduje lubrykatów, sprayów w celach bezpiecznego przyjęcia leku. 

U pacjenta z dysfagią, zanim zaproponujemy lek w formie doustnej należy:

  • Przeprowadzić test połykania

  • w przypadku dysfunkcji połykania dobrać metodę wspomagającą: manewry głowy oraz dostępne narzędzia wspomagające

  • ustalić maksymalną i minimalną wielkość tabletki względem umiejętności pacjenta

  • ustalić popitkę i ewentualne jej zagęszczenie, mając na uwadze zalecenia producenta dotyczące sposobu przyjmowania leku.

EAT-MED DR SZMAJ

NAUKA POŁYKANIA LEKÓW W POSTACIACH: 

PŁYNNEJ, GRANULKI, TABLETKI, KAPSUŁKI

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms