Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

Doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków specjalnych » Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.

W celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, informujemy zainteresowanych edukacją w zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii o nadchodzących zaminanch kształcenia.
Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii zmienia nazwę na Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii.
 
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawiczengo w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii jest placówką o charakterze edukacyjnym, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zakres działań placówki obejmuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, związane z tematyką dysfagii - objawu zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbiorcami kształcenia w w/w placówce są osoby dorosłe, delegowane przez instytucje publiczne, osoby prywatne, firmy, fundacje i stowarzyszenia.
 
Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustwaicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii wystawia zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms