Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia, jedzenia i produkcji mowy

Szkolenia, Superwizje, Praktyki » Archiwum szkoleń » Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia, jedzenia i produkcji mowy

 

Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia, jedzenia i produkcji mowy 
 
Program diagnostyczny i ćwiczeniowy funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy oparty na pracy mięśni szczęki i żuchwy. Zaprezentowane w programie ćwiczenia bazują na fizjologii wysiłku fizycznego. Oznacza to, że każde z zaproponowanych ćwiczeń zawiera w sobie elementy związane z oporem, stopniem trudności i ma określoną liczbę powtórzeń. Osoba uczestnicząca w szkoleniu nauczy się oceniać funkcję żuchwy oraz leczyć wykryte dysfunkcje.
W procesie diagnostycznym i leczniczym niezbędne są narzędzia terapeutyczne. Na szkoleniu zostaną omówione logopedyczne narzędzia do terapii żuchwy, jak:
 • Gloved Finger (Palec w rękawiczce)
 • Infa-Dent®,
 • ARK's Probe (Szpatułka ARK),
 • ARK's Z-Vibe™ (wibrator logopedyczny Z-Vibe™),
 • Gryzaki Ark (ARK's Grabbers),
 • Chewy Tubes™ (bloczki żuchwowe),
Na początku każdego ćwiczenia, kursant zapozna się z charakterystyką narzędzia oraz sposobem jego stosowania w diagnozie i leczeniu wybranych przypadków klinicznych, krok po kroku zgodnie z kolejnością czynności.
Ćwiczenia takie, jak Gloved Finger (palec w rękawiczce) Infa-Dent®, ARK's Probe (szpatułka ARK), ARK's Z-Vibe™ (wibrator logopedyczny Z-Vibe™), Gryzaki Ark (ARK's Grabbers), Chewy Tubes™ (bloczki żuchwowe), Firm Licorice Stick (twardy patyczek lukrecji), Slow Feed (powolne karmienie), Cube Placement (kostki pokarmu) nie wymagają od pacjenta zdolności podążania za poleceniami ustnymi. Ćwiczenia te bazują na modelu bodziec-reakcja i nie wymagają zaangażowania szerokiego spektrum funkcji poznawczych.
Dlatego też, propozycje technik diagnostyczno-leczniczych stosuje się u noworodków mających jeden dzień, poprzez dzieci starsze aż po osoby dojrzałe.
 
Ćwiczenia zaprezentowane na szkoleniu wykorzystują zasady fizjoterapeutyczne stosowane w celu normalizacji sprawności mięśni. Ćwiczenia siłowe i opór są stosowane w dla poprawy siły, stabilności i kontroli mięśni oraz normalizacji ruchu. Celem interwencji jest uzyskanie sprawności mięśni a następnie odzyskanie ich funkcji w obrębie jamy ustnej. Takie postępowanie wpłynie korzystnie na karmienie i na wyrazistość mowy.
 
Program oceny i leczenia funkcji żuchwy sprawdzi się:
 • u osób z dysfagią, które nie mogą być karmione doustnie,
 • u osób, które nie przyjmowały jeszcze miękkich i twardych pokarmów,
 • u osób, które  ssą pokarmy stałe, zamiast je przeżuwać.
 
Grupa docelowa z którą należy pracować stosując Program:
 • oboby przedwcześnie urodzone (wcześniaki)
 • osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • osoby z zespołem Downa
 • ocoby z autyzmem
 • osoby z dyslalią
 • osoby z zaburzeniem karmienia/jedzenia
 • osoby po urazach mózgowych
 
​Ocena postępów leczenia
 
Logopedyczny program oceny i leczenia funkcji żuchwy pozwala określić cele pracy.
Formularze diagnostyczne i kwestionariusze umożliwiają logopedzie sumienne monitorowanie postępów pacjenta.
Program umożliwia również sporządzenie ewaluacji działań logopedycznych w celu oceny efektów leczenia.
 
 
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms