Polityka prywatności RODO

Kontakt » Polityka prywatności RODO

WPROWADZENIE

W dniu 25 maja 2018 rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE - rozporządzenie popularnie zwane RODO.

RODO będzie obowiązywać w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza ono wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii oraz EAT-MED Poradnia Dr Szmaj, przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Niepubliczna Placówka oraz Poradnia chce zachować pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych, ich zakresu i podstawy, stosując zasady niezbędności oraz proporcjonalności, legalności, poufności, integralności oraz ograniczenia celem.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest LOGOS MARTA SZMAJ z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Kwiatowej 13. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: dysfagia@op.pl lub admin@elearning.dysfagia.pl  oraz telefonicznie z  Inspektorem Ochrony Danych Martą Szmaj (tel. 606-608-958).

PRAWO DO WGLĄDU DO DANYCH I ICH WERYFIKACJI ORAZ USUNIĘCIA

Każda osoba, której dane Placówka przetwarza ma prawo do informacji o zakresie oraz celu przetwarzania, ma prawo wglądu oraz zamiany swoich danych. Na życzenie własciciela danych dane mogą być bezpowrotnie usunięte ze zbiorów danych platformy e-learning.

Od dnia 25 maja 2018 roku osoby zainteresowane wglądem do swoich danych mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres admin@elearning.dysfagia.pl

CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii oraz EAT-MED Poradnia Dr Szmaj,  przetwarza dane uczestników kursów, dzieci (pacjentów), pracowników, współpracowników, instytucji współpracujących oraz firm związanych z promocją akcesorii terapeutycznych. Zakres danych determinowany jest przepisami prawa oświatowego, podatkowego i ZUS.

CELE PRZETWARZANYCH DANYCH

Cele przetwarzania danych są ściśle przypisane do konkretnych działań. Ogólnie cele przetwarzania danych wynikają z:

 • Potrzeby realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, przepisów podatkowych oraz obowiązku ubezpieczeń społecznych, a także ustawy o wolontariacie
 • Potrzeby ubezpieczenia działań edukacyjnych i terapeutycznych
 • Potrzeby zaplanowania, monitorowania oraz efektywności realizacji procesu edukacyjnego oraz terapeutycznego
 • Prowadzenie kursów, zajęć terapeutycznych 
 • obsługi zgłoszń/pytań które do nas kierujesz poprzez e-mail i/lub telefonicznie oraz formularz kontaktowy, formularz głoszenia na kurs, arkusz tzw. pytań/odpowiedzi do rodzica
 • Monitoriwania Twojej aktywności oraz wszystkich użytkowników.
 • Prowadzenie analiz statystycznych
 • Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju systemu edukacji, wiedzy oraz pracy, a także włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością 
 • Zapewnienia aktualnej informacji kursantom: rodzicom, terapeutom, lekarzom oraz osobom zainteresowanym o prowadzonych działaniach Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii 
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Czas przetwarzania danych wynika z czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania lub odrębnie udzielonej zgody.

STRONY TRZECIE

Dane przetwarzane przez Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii  oraz EAT-MED Poradnia Dr Szmaj są udostępniane stronom trzecim tylko w procesie realizacji usług takich jak:

 • Usługi finansowe - prowadzenie księgowości, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Usługi pocztowe - wysyłanie korespondencji
 • Usługi szkoleniowe - prowadzenie rejestru szkoleń zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego
 • Usługi terapeutyczne - prowadzenie rejestru działań terapeutycznych 
 • Urząd Miasta Pruszcz Gdański - wydział oświaty
 • mBank i PayUw zakresie obsługi płatności
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms