Procedura przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na żywienie doustne

Aktualności » Kalendarz szkoleń » Procedura przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na żywienie doustne

Czas szkolenia 8 godz./dyd.
w godzinach od 10.00 do 16.00
 
Uczetnicząc w kursie uzyskujesz lub uzupełniasz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporądzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
 
Zgłoś chęć udziału w szkoleniu na adres e-mail: dysfagia@op.pl otrzymasz szczegółowe informacje
Miejsce szkolenia: Gdańsk                                                                                           CENA zł. 750 zł.
 
Podczas ewaluacji pacjentów żywionych poza- lub dojelitowo każdorazowo należy rozważyć wskazania do kontynuacji i zakresu tak prowadzonego żywienia. W przypadku braku bezwzględnych wskazań do kontynuacji żywienia poza- i dojelitowego należy rozpocząć działania mające na celu wprowadzenie żywienia doustnego i stopniowo rozszerzać dietę.
Na szkoleniu omawiane są wskazania, zasady i procedury jakimi należy się kierować wobec pacjenta, którego kwalifikujemy do przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na żywienie doustne.
 
PLAN SZKOLENIA - OMAWIANE ZAGADNIENIA
 
  1. Jak zebrać wywiad, przeprowadzić analizę historii medycznej, ustalić przyczyny włączenia leczenia żywieniowego oraz ocenić aktualny stan pacjenta
  2. Ocena stanu odżywienia
  3. Ocena zapotrzebowania kalorycznego
  4. Ocena gotowości, możliwości i umiejętności pacjenta do żywienia doustnego
  5. Ocena bezpiecznego żywienia doustnego
  6. Dobór odpowiednich konsystencji płynów i pokarmu
  7. Wybór pozycji karmienia
  8. Dobór narzędzi do pojenia i karmienia względem konsystencji i pozycji pacjenta w porze posiłku
  9. Wspomaganie nabywania umiejętności jedzenia
  10. Psychoedukacja rodziców w zakresie zasad i zachowań podczas żywienia oraz wzmacnianie pozytywnych reakcji i zachowań pacjenta

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształćenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 

 

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms