SU1 Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka

Szkolenia, Superwizje, Praktyki » Archiwum szkoleń » SU1 Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka

Uczetnicząc w kursie uzyskujesz lub uzupełniasz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporądzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 

KURS DLA LOGOPEDÓW - uzupełnianie lub nabywanie kwalifikacji - w zakresie dysfagii zgodnie z rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najbliższy termin maj 2022. Kurs online. Cena 850 PLN.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszam do kontaktu e-mail:dysfagia@op.pl

Wpłata na konto mBank 50 1140 2004 0000 3202 3937 8584 z dopiskiem SU1 
dane szczegółowe do przelewu  w zakłądce kontakt
Formularz zgłoszenia do pobrania poniżej  uzupełnij i prześlij na adres e-mail: dysfagia@op.pl 

                                                                                                                  

Plan szkolenia - omawiane zagadnienia

 1.  Prezentacja narzędzi logopedycznych w ćwiczeniu ustnej sprawności ruchowej
 2. Omówienie czym jest karmienie względem ustnej sprawności ruchowej – rola logopedy
 3. Omówienie czym jest żywienie względem ustnej sprawności ruchowej – rola lekarza
 4. Żywienie medyczne: naturalna i alternatywna droga podaży pokarmu względem ustnej sprawności ruchowej
 5. Zaburzenia połykania i zachłyśnięcia – algorytm postępowania logopedycznego
 6. Terapia nie-żywieniowa
 7. Terapia żywieniowa
 8. Czym jest karmienie/jedzenie względem ustnej sprawności ruchowej wg M.D. Klein i T.A. Delaney 
 9. Dwie koncepcje postępowania logopedycznego w wieku 0-4/6 m.ż. i 6-24 m.ż.
 10. Zadania logopedy w procesie karmienia i żywienia dziecka względem ustnej sprawności ruchowej wg M.D. Klein i T.A. Delaney
 11. Połykanie – umiejętność początkowa
 12. Schemat rozwoju ustnej sprawności ruchowej w karmieniu i żywieniu wg M.D. Klein i T.A. Delaney
 13. CZAS POSIŁKU - ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu a) Gotowość karmienia/jedzenia b) Połykanie – transport produktów spożywczych c) Pora karmienia d) Pozycja ciała i wybór siedziska
 14. MODULACJA TWARZY - ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu a) Organizacja ruchowa policzków b) Organizacja ruchowa ustc) Organizacja ruchowa języka d) Organizacja ruchowa żuchwy
 15. PREZENTACJA JEDZENIA - ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu a) Pokarmy wzmacniające umiejętność gryzienia i żucia b) Pokarmy wzmacniające umiejętność jedzenia – lateralizacja języka  c) Gryzienie i żucie, a lateralizacja języka d) Pokarmy wzmacniające umiejętność jedzenia e) Dodatkowe produkty aktywizujące czynności ruchowe jamy ustnej

 

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms