Zaświadczenie o specjalnych potrzebach żywieniowych dziecka w żłobku, przedszkolu, szkole

Aktualności » Zaświadczenie o specjalnych potrzebach żywieniowych dziecka w żłobku, przedszkolu, szkole

Miesiące maj i czerwiec przypominają nam, że już za pasem wakacje i koniec roku szkolnego. Jednak dla dyrektorów placówek oświatowych – przedszkoli, szkół, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz żłobków i klubów dziecięcych to „gorący” okres. Właśnie zakończyli prace nad tzw. arkuszem organizacyjnym na kolejny rok szkolny. Co to jest Arkusz Organizacyjny (AO)?

Arkusz organizacyjny to dokument zawierający założenia obejmujące główne obszary działalności tych placówek, w szczególności dotyczący zatrudniania/zwalniania personelu, ilości oddziałów (grup/klas), planu nauczania oraz finansów placówki. Dla laika AO to taki plan działań na przyszły rok szkolny, przygotowujący placówkę do funkcjonowania na każdym szczeblu zarządzania oświatą.

Zarządzanie oświatą to nie tylko edukacja, to również organizacja żywienia zbiorowego w czasie pobytu dziecka w placówce. Ponieważ dyrektor odpowiedzialny jest za organizację i jakość żywienia w w/w obiektach, powinien posiadać wiedzę o nowo przyjętych dzieciach z trudnościami żywieniowymi (alergiami pokarmowymi, nietolerancją pokarmową, wybiórczością pokarmową, neofobią na produkt spożywczy, żywionych metodą sztucznego dostępu, itp.). Informacje o specjalnych potrzebach żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia oraz o umiejętnościach jedzenia, dobrowolnie przekazuje dyrektorowi rodzic.

Dzięki tym informacjom, dyrektor może właściwie zorganizować żywienie grup dzieci wymagających szczególnych wskazań, np. przeszkolić/zatrudnić personel, który w przyszłym roku mógłby wspomagać żywienie dziecka, przeszkolić pracowników kuchni, zorganizować catering, dostosować pomieszczenie, zakupić odpowiednie narzędzia/sprzęt do przygotowywania i serwowania posiłków, itp.

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, którzy informowali dyrekcję w trakcie planowania i przygotowywania AO mają pewność, że ich dziecko zostanie objęte opieką żywieniową, ci którzy jeszcze nie zgłosili do dyrekcji potrzeb żywieniowych swoich dzieci, mogą to zrobić w każdej chwili, również we wrześniu, ale należy pamiętać, że organizacja i dostosowania miejsca żywienia, personelu, edukacji pracowników nie jest sprawą natychmiastową.

Rodzicu pamiętaj, im wcześniej  poinformujesz dyrekcję, tym lepszą opiekę i organizację żywienia będzie miało twoje dziecko w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Informacje o specjalnych potrzebach żywieniowych – dokumenty

Rodzic przekazuje dyrektorowi wybranej placówki dokumenty/zaświadczenia o specjalnych potrzebach żywieniowych, wynikających ze stanu zdrowia dziecka.

Dokumenty/zaświadczenia sporządza:

  • lekarz/dietetyk wskazując problem medyczny,
  • neurologopeda wskazując problem motoryczny,
  • psycholog/psychodietetyk wskazując problem emocjonalny.

Obowiązkiem dyrektora jest przyjęcie oraz zapoznanie się z dokumentacją, jak i zorganizowanie/dostosowanie żywienia (diety i jej podaży) do potrzeb dziecka.

 

W sprawie wydania zaświadczenia neurologopedycznego/psychodietetycznego o specjalnych potrzebach żywieniowych na podstawie przepisów prawa proszę o kontakt e-mail: dysfagia@op.pl

Dr n. o zdr. Marta Szmaj